ประกาศสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดประกาศ