ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง และนักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง

รับสมัคร วันที่ 7 -​11 ตุลาคม 2562

Click