ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ONIE E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กศน. เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมหนังสือ E-Book ,Video และ Infographic ต่างๆ ตอนนี้ระบบยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนาแต่สามารถใช้งานได้บางส่วนแล้ว

 

Website:

http://elibrary.nfe.go.th/e_library/index.php

Facebook Page:

https://www.facebook.com/onie.Elibrary/