ข่าวสารตลาดแรงงาน

สามารถติดตามได้ทางช่องทางนี้ https://www.doe.go.t/lmi_ratchaburi

และ facebook fanpage